Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego HulaFit.pl, Sklep.HulaFit.pl i ich subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.

Sprzedającym jest HulaFit - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Deliges Justyna Otapowicz-Gaweł, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 542-320-96-84, Regon: 360141345 zwany także „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu +48 664 699 446
korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@hulafit.pl / hulafitpl@gmail.com 

Kompletne informacje dotyczące Działalności Gospodarczej:
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza
Deliges Justyna Otapowicz-Gaweł
Wesoła 7 lok. 88
15-307 Białystok
NIP: 543 320 96 84
REGON: 360141345
Urząd Miasta Białegostoku
e-mail: biuro@hulafit.pl / hulafitpl@gmail.com 
tel. 664 699 446

§ 1
Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy Sklep HulaFit – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.hulafit.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Sprzedawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.hulafit.pl
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. Sprzedaż wysyłkowa - jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Europy

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy HulaFit prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie HulaFit są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3
Składanie i realizacja zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.hulafit.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane następującymi kanałami sprzedażowymi:

  • poprzez stronę internetową Sklepu
  • wysyłając e-mail na adres biuro@hulafit.pl
  • telefonicznie
  • za pomocą platform społecznościowych (Facebook)
  • za pomocą komunikatorów internetowych (GG, Skype)

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem czasu gdy Sklep nie działa z przyczyn technicznych.
4. Zamówienie jest skuteczne, wtedy gdy Kupujący prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe (w tym dokładny adres do dostawy zamówionego towaru, aktualny numer telefonu oraz adres e-mail) oraz poda kompletne informacje potrzebne do wykonania, bądź skompletowania zamówienia. Niżej znajdują się dane jakie należy podać przy zamówieniu poszczególnych produktów:

  • Hula Hop/Obręcz - rodzaj zdobienia, kolor/-y taśm, wielkość lub wzrost użytkownika towaru
  • Ubrania - kolor, rozmiar
  • Akcesoria do Hula Hop/Obręczy - wielkość i kolor (w przypadku torby/pokrowca); kolor sznurka (w przypadku breloka-kluczyka)
  • Gadżety - kolor i nadruk (w przypadku Torby Eco); nadruk (w przypadku kubka)

5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Kupujący otrzymuje faktury (z VATem zerowym) w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Uzupełniając formularz zamówienia wystarczy wpisać w pole „Uwagi do zamówienia” niezbędne dane do wystawienia faktury.
8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
12. W okresie od czerwca do połowy sierpnia oraz od drugiej połowy listopada do końca stycznia, czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu: do maksymalnie 21 dni roboczych. 
13. Czas realizacji zamówienia podany przy każdym z produkcie jest czasem najkrótszym w jakim sprzedawca jest w stanie wytworzyć obręcz/hula hop pod spersonalizowane zamówienie klienta. Czas realizacji zamówienia może wynieść maksymalnie 10 dni roboczych. 
14. Produkty oznakowane etykietą „wysyłka do 24h” są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie (w przypadku wyboru przedpłaty na konto), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Klienta spedytora.

§ 4
Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wybranymi przez niego w momencie dokonywania zakupu, określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5
Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, przelewem na konto bankowe sklepu (dane do przelewu) lub systemem płatności PayPal.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6
Odbiór towaru


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7
Odstąpienie od umowy


1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (aby otrzymać wzór oświadczenia, Klient proszony jest o kontakt mailowy pod adresem biuro@hulafit.pl). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odebrania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2014 poz. 827 z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Rozdział 4 Art. 38 Punkt 3: (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia usług jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu ego zindywidualizowanych potrzeb.), tym samym możliwości zwrotu nie podlegają towary wykonane na specjalne zamówienie Klienta.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę (aby otrzymać wzór oświadczenia, Klient proszony jest o kontakt mailowy pod adresem biuro@hulafit.pl).
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
8.Odstąpienie od umowy nie może nastąpić w dwóch przypadkach: po upływie 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy oraz w przypadku, gdy towar jest wykonywany na specjalne zamówienie Klienta (podstawa prawna: Dz.u. 2014 poz. 827 ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Rozdział 4 Art. 38 Punkt 3).

§ 8
Procedura reklamacji


1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014 nr poz. 827) i ustawa z dnia 30 maja 20014 roku o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
3. Aby dokonać reklamacji na Podstawie Niezgodności Towaru z umową, Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem biuro@hulafit.pl

§ 9
Zasady ogólne


1. Gwarancja Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Czas gwarancji jest uzależniony od danego produktu i jest on podany w specyfikacji każdego towaru znajdującego się w sklep.hulafit.pl.
2. Anulowanie zamówienia Anulowanie zamówienia po jego dokonaniu możliwe jest poprzez poinformowanie drogą elektroniczną pisząc na adres biuro@hulafit.pl.

§ 10
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: http://sklep.hulafit.pl/polityka-prywatnosci

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014 nr poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 3 grudnia 2014 r. Data ostatniej aktualizacji regulaminu 7 grudnia 2015 r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl