Zwroty i reklamacje

 

Reklamacja zakupionego towaru

1. Podstawą przyjęcia towaru w ramach reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru poprzez sklep sklep.hulafit.pl
2. Klient, który pragnie zareklamować zakupiony towar proszony jest o kontakt mailowy ze sklepem, pod adresem biuro@hulafit.pl. Tą drogą także dostanie pismo reklamacyjne, które należy później dołączyć do reklamowanego produktu.
2. Reklamowany towar należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przez uszkodzeniami.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014 nr poz. 827 ) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
4. W ciągu maksymalnie 14 dni roboczych po dostarczeniu przesyłki na wskazany adres, Klient zostanie poinformowany o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji. W momencie pozytywnego przyjęcia reklamacji, produkt zostanie naprawiony, lub wymieniony na nowy (zależnie od uszkodzeń) w ciągu kolejnych 14 dni roboczych i odesłany na wskazany przez Klienta adres. W momencie odrzucenia reklamacji HulaFit skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych procedur naprawy, wymiany, odesłania towaru lub zwrotu środków za zamówiony towar.
5. Reklamacji nie podlegają:
– uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. wilgocią)
– uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji.

Zwrot zakupionego towaru

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (aby otrzymać wzór oświadczenia, Klient proszony jest o kontakt mailowy pod adresem biuro@hulafit.pl). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym, liczonym od dnia, w którym towar wszedł w posiadanie Klienta, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą (Dz.U.2014 poz. 827 z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Rozdział 4 Art.38 Punkt 3 (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia usług jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb"), tym samym możliwości zwrotu nie podlegają towary wykonane na specjalne zamówienie Klienta. 
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy:

HulaFit
Deliges Justyna Otapowicz-Gaweł
Wesoła 7 lok. 88
15-307
Białystok
PL

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę (aby otrzymać wzór oświadczenia, Klient proszony jest o kontakt mailowy pod adresem biuro@hulafit.pl).
7. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
8. Przesyłki wysyłane do HulaFit.pl należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru.
9. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić w dwóch przypadkach: po upływie 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy oraz w przypadku, gdy towar jest wykonywany na specjalne zamówienie Klienta (podstawa prawna: Dz.U. 2014 poz. 827 ustawa z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Rozdział 4 Art. 38 Punkt 3).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl